bestellen
U wordt automatisch doorgelinkt naar onze nieuwe site.

Toepassingen alarmoproep

Een alarmoproep via uw bestaande telefoonlijn kan in vele situaties een uitkomst bieden voor o.a. bedrijven maar ook ouderen om contact te maken voor hulpverlening. Onderstaand geven wij u een aantal voorbeelden van situaties waarbij een alarmoproep toegepast kan worden. Uiteraard zijn er naast deze voorbeelden nog andere situaties denkbaar.


1. Alarmoproep in de thuis situatie.
Het alarmoproep kan in allerlei omstandigheden uitkomst bieden. Zo kan het persoons alarm gebruikt worden door iemand die niet in optimale lichamelijke conditie is. Men kan dan eenvoudig via de bestaande telefoonlijn externe hulp oproepen. Zodra zich iets voordoet waarbij men hulp nodig heeft (bijvoorbeeld vallen in de badkamer/toilet) hoeft men alleen het zendertje dat u bij u draagt in te drukken en het persoonsalarm belt dan direct naar bijvoorbeeld uw naasten / buren etc. Ook kan het persoonsalarm natuurlijk gebruikt worden als men zich thuis onprettig of onveilig voelt vooral dit laatste doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Het persoonsalarm kan in dat geval stil uitbellen niemand weet dan dat u het systeem heeft geactiveerd.

2. Een Alarmoproep voor in de werkomgeving
a) Bij minimale persoonsbezetting: Kinderopvang - Psychiatrie - Ziekenzorg - Nachtdiensten.
b) Bij het werken met gevaarlijke stoffen, laboratorium, zuurkasten etc.
c) Bij het werken in een afgesloten omgeving. (schoonmaken binnenkant van bulkwagens etc.)
d) Alleen werken waarbij een oproep in geval van nood wettelijk is vereist.
e) In omgevingen waarbij men te maken kan krijgen met agressief gedrag. (Sociale diensten/CBR/CWI/Café's etc)
f) Bij interne bewakingsdiensten

Een zeer luid akoestisch signaal (de z.g. Buitensirene 90dB) kan eenvoudig (als extra) worden aangesloten op het systeem om zo de directe omgeving te waarschuwen.(grote werkplaatsen e.d. )

3. Alarmoproep voor Senioren in verzorgingstehuizen en aanleunwoningen
In veel verzorgingstehuizen en aanleunwoningen is zorg voor ouderen en ondersteuning binnen handbereik. Het ouderen alarm kan in deze situatie gebruikt worden om de verzorgende te informeren dat er hulp gewenst is. Het alarmoproepsysteem kan permanent gebruikt worden of eventueel tijdelijk, bij ziekte of herstel van een bewoner.

4. Alarmoproepen in verpleegtehuizen
Een bewoner van een verpleegtehuis heeft continu zorg en aandacht nodig. Het personeel van de instelling is verantwoordelijk voor een groot aantal bewoners. Met behulp van het persoonsalarm kan de bewoner zelf aangeven dat er behoefte is aan acute zorg. Door een druk op het ouderen alarm kan de bewoner de verpleegkundige op afstand informeren. De verpleegkundige kan direct actie ondernemen om de gewenste ondersteuning te bieden aan de bewoner.

5. Alarmoproep bij herstel na een ziekenhuisopname
Het systeem is niet alleen voor ouderen geschikt. Tegenwoordig is het verblijf in een ziekenhuis niet langer dan strikt noodzakelijk. Bij thuiskomst zal herstel en revalidatie in een groot aantal gevallen nog enige tijd in beslag nemen. Het ouderen alarm kan in deze gevallen een ondersteunende rol vervullen bij het kenbaar maken van de behoefte aan ondersteuning. Het ouderen alarm kan zowel mensen in huis alarmeren via de gele knop of mensen op afstand alarmeren via uw telefoon via de twee rode knoppen.

6. Alarmoproep bij inbraak, bedreiging en overvallen
Helaas, steeds meer mensen worden het slachtoffer van inbraken en zelfs overvallen in hun eigen woning men deinst vandaag de dag nergens meer voor terug. Een van de laatste mogelijkheden die u nog heeft in een dergelijke situatie is om stil alarm te geven via het alarmsysteem in dat geval wordt gebeld naar de door u ingestelde nummers zonder dat dit hoorbaar is in huis. Deze mogelijkheid wordt ook al met succes gebruikt door winkeliers die elkaar onderling op deze wijze alarmeren.

 

Heeft u nog een vraag? Bel 0228-596640 van maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 20:00 uur.